STICHTING MARAN

Symbool Stichting Maran

HOME          OVERDENKINGEN         CONTACT          WEGWIJZER          LINKS          DISCLAIMER

OVERDENKINGEN:

OM
~~~
Wij zijn niet van deze wereld,
Wij zijn deze wereld.
Wanneer ons bewustzijn verandert,
Verandert deze wereld.
~~~
God is alles.
God is niets.
God is dat wat jij
als God ziet.
~~~
Als je zuiver je gevoel volgt,
zonder ego,
dan is het altijd goed.
~~~
Hebzucht
wordt beloond met
verval.
~~~
Houd van jeZelf,
dat is het enige dat telt.
Als je van jeZelf houdt,
houd je ook
van alles om je heen.
~~~
Als de moraal goed is,
dan zijn er geen wetten nodig.
~~~
De
kracht van macht,
is de
macht van de kracht.
~~~
Het leven heeft meerdere kanten.
Een leven is geen leven.
~~~
Je komt met niets
en
je gaat met niets.
~~~
Zuiver vanuit je hart iets doen,
dat is onbaatzuchtig.
~~~
Je leeft om anderen te helpen in het bestaan, zoals de ander leeft om
jou te helpen in jouw bestaan.
~~~
Er gaat geen energie verloren.
Er is altijd een kringloop.
Energie wordt altijd getransformeerd.
~~~
Geluk is wat je hebt.
Geluk is wat een ieder kent.
Geluk is een zielsenergie.
Geluk mag daar zijn voor hen die
Geluk herkennen en aanvaarden.
~~~
Het is allemaal zo eenvoudig:
Liefde is de motor.
~~~
Verdwaalde zielen
zullen ontwaken.
~~~
In het onmogelijke
bevindt zich
het mogelijke!
~~~
INDUSTRIE?
IN DUISTER!
~~~
Het Licht is in U!
~~~
Een nieuw jaar brengt
niks nieuws met zich mee,
De dag dat heilige gedachten
ontstaan in je hart,
dat is de werkelijke nieuwjaarsdag.
~~~
Dat we niet ziek zijn,
wil nog niet zeggen dat
we gezond zijn!
~~~
Een plaats waar genezing mag plaatsvinden
moet een huis van God zijn.
Dus een plaats die rein is, wordt betreden
met respect en eerbied voor God.
Dit is de energie die je geneest.
~~~
Een patiŽnt die goed eet,
heeft geen medicijnen nodig
en een patiŽnt die verkeerd eet,
ook niet!
~~~

EgoÔsme vernietig je niet
door zelfmoord te plegen,
maar door je gehechtheden
op te geven.
~~~
Leven in God = spiritualiteit
Leven met God = onderwijs
Leven voor God = dienstverlening
~~~
God heeft alles.
Wat kunnen we God dan nog geven?
Dat wat Hij niet heeft.
Wat is dat dan?
Onze slechte eigenschappen!
~~~
Wie (in) Liefde geeft,
Zal (in) Liefde ontvangen.
~~~
Vele mensen geloven niet in het onzichtbare.
Waarom hebben ze dan zoveel gedachten dat ze er zelfs slapeloze nachten aan overhouden!
~~~
IntuÔtie ontwikkel je alleen
door zuiver te leven.
~~~
Wanneer geld die waarde krijgt
die het verdient,
dan pas heeft de mens
het leven begrepen!
~~~
Genetische manipulatie,
is het verkrachten van de natuur.
Een grote vorm van egoÔsme!
~~~
Genetisch manipuleren is de natuur niet eren!
~~~
Zinloos geweld
is ook het eten van (dode) dieren!
~~~
Leef in Liefde,
Leef met Liefde,
dat IS leven!
~~~
Bind niet
en
wordt niet gebonden.
~~~
OM
Shanti, Shanti, Shantihi.

LEVEN VANUIT HET HART

VOET