STICHTING MARAN

Symbool Stichting Maran

HOME          OVERDENKINGEN         CONTACT          WEGWIJZER          LINKS          DISCLAIMER

LEVEN VANUIT HET HART

We hopen dat deze informatie u mag inspireren.

De uiterlijke wereld, de innerlijke wereld

Internet, innernet!

Het is aan U!


Oprichting Spreuken Stichting Maran

Op 2de pinksterdag 1996 heeft Maran deze tekst neergeschreven, die hem eind 1997 het gevoel gaf om een stichting op te richten om deze taak te kunnen uitvoeren. Tijdens zijn verblijf bij Sri Sathya Sai Baba in Brindavan, India, begin april 1998, heeft Maran de zegen en de kracht mogen ontvangen om deze stichting daadwerkelijk gestalte te kunnen en mogen geven.

"Stichting Maran" is opgericht op 20 mei 1998 te Epe. "Stichting Maran" zet zich in voor de spirituele ontwikkeling van mensen en de spirituele steun aan mensen om het welzijn te bevorderen van de bewoners op deze aarde. Onder spirituele ontwikkeling verstaan wij het ontwikkelen, het realiseren van ons ware Zelf; van het Goddelijke dat ieder mens in zich heeft. Het verlichten van onze weg, de weg naar onze Bron daar waar we ook vandaan zijn gekomen. Tot besef komen dat we allen broeders en zusters zijn van elkaar. Dat we leren leven in goed vertrouwen met God, hoe je God op dit moment ook moge  zien. Ons leven zullen we wijden aan het helpen van mensen die op weg zijn naar God en aan hen die nog zoekende zijn. De doelstellingen zullen we realiseren door het geven van meditatiebijeenkomsten, consulten, lezingen, het uitbrengen van literatuur., enzovoort...

Maran


Uitbeelding

Weet met je hart dat de Liefde van je wezen

de goddelijke kern is van het hele bestaan

zoals je dat nu kunt waarnemen.

Weet ook dat God de schepping is

alsmede de schepper van de schepping

en dat jij het geschapene bent.

Liefde is je bestaansrecht.

- Maran -


MEDITATIE LEIDT NAAR ZELF-REALISATIE

Tekening stichting Maran

 

Negatieve krachten zijn:
Verlangen, begeerte, woede, boosheid, wraak, hebzucht, gehechtheid, hoogmoed, haat,
afgunst, jaloezie.
NIET-LIEFDE

Positieve krachten:
Het herkennen van Liefde.
Het openen van het hart.
LIEFDE WORDEN

Spirituele krachten:
Het erkennen van Liefde
Het geopende hart.
LIEFDE ZIJN
- Maran -Doelstellingen

“Stichting Maran” heeft een drietal doelstellingen:

Mensen kennis laten maken met het Licht in hun hart,

Een Licht, Liefde en Kracht centrum te zijn voor allen,

Het onderwijzen in hogere kennis.


Menselijke Waarden

Mens zijn


Geen enkele godsdienst  staat voor geweld!

Leef vanuit de menselijke waarden!

Zij die geweld gebruiken,

hebben HET niet begrepen!


 


Toen Maran in India was kwam hij het volgende in het Chaitanya Jyoti museum in Puttaparthi (India) tegen:
Geld moet circuleren als bloed.
De natuur van geld is als mest.
Pot het op en het vergiftigt de lucht.
Wanneer jouw geld wordt
gebruikt als goddelijke energie en alle activiteiten worden uitgedragen om de menselijke waarden te promoten, dan kan het resultaat alleen maar positief zijn.

Negatieve vormen van geldgebruik zijn: (negativiteit is ziekmakend!)

* lenen van geld,

* gokken,

* steeds groter (groter huis, grotere auto),

* industriŽle ontwikkeling,

* genetische manipulatie,

* westerse farmaceutische industrie (stond er per 2004 bij).


Positieve vormen van geldgebruik zijn:

* voor onderwijs,

* voor spirituele ontwikkeling,

* voor zorgzaamheid aan zieken,

* voor zorgzaamheid aan ouderen,

* voor zorgzaamheid aan minder bedeelden.UITLEG LOGO

logoTijdens mijn verblijf in India in 2000 kreeg ik te lezen dat een achtbladige lotus staat voor het kameshvari chakra. Dit chakra bevindt zich tussen de kruinchakra (sahasrara chakra) en het soma chakra, maar valt nagenoeg onder het kruin chakra. Het soma chakra bevindt zich net boven het derde oogchakra (ajna chakra) dat zich bevindt tussen de wenkbrauwen.
In dit kameshvari chakra zetelt Shiva en Shakti energie.
In het hartchakra (anahata chakra) bevindt zich eveneeens deze achtbladige lotus dat staat voor het spirituele of etherische hart (ananda kanda). De acht bladen van dit spirituele hart zijn verbonden met verschillende bewegingen (emoties).
Het OM-symbool in het centrum van dit logo is de scheppingsklank, het geluid van God.
Stichting Maran zitten er als schalen om heen om datgene wat erin zit te koesteren en uit te dragen.
Je kunt op dit chakra mediteren met behulp van de khechari -mudra.
Hierdoor kun je verkrijgen dat je ziekte, aftakeling, dood kunt overwinnen en genieten van eeuwige gelukzaligheid.
Maran

VOET